Kişisel Gelişim

10 Ekim 2018

Kolloidal Gümüş Suyu

Kolloidal sıvıyı yalın bir dille tanımlarsak; taneciklerin sıvı içerisinde asılı bulunması hali, denge durumu diyebiliriz. Kolloidal gümüş suyu, gümüş partiküllerinin sıvı içerisinde gözle görünmeyecek kadar küçük […]
8 Ekim 2018

Hayat Kaynağımız Su

  Dünya yüzeyinin % 80’i sudur. Bu su kaynaklarının, % 97’si deniz ve okyanus suyu, % 2’si donmuş, % 1’i aktif olarak arıtılıp, içilebilir sudur. Su, […]
2 Ağustos 2018

Yaşama ve Koça Dair

Yaşam, çoğalmak, iz bırakmak, hareket etmek, alan işgal etmek, ifadeye sahip olmak, görünebilmek gibi duyusal olarak algılanabilir mi, yoksa ruhen hissedilebilir bir kavram mı? Yaşamın tanımı […]
2 Ağustos 2018

Kendimizi Ne Kadar Tanıyoruz?

Kendimizi tanımaya çalışmalı mıyız? Bununla ömür geçirmeli miyiz? Bazıları, Hayır kendimizi hiç tanımıyoruz, belki tanıdığımızı sanıyoruz; bazıları ise, evet kendimi çok iyi tanıyorum ve ihtiyaçlarımı iyi […]